Pielęgnacja i konserwacja mebli Skywood

Instrukcja Obsługi Produktu SKyWood dla produktu olejowanego

Do produktów używamy Olejowosku Remmers


 1. Rozlane na blat płyny natychmiast powinny zostać usunięte, a mokre miejsce wytarte do sucha.
 2. Obowiązkowo należy odsunąć mebel minimum 1 minimum od źródeł ciepła: grzejniki, kominki, kuchenki oraz piekarniki.
 3. Czyszczenie blatu powinno odbywać się za pomocą miękkiej i lekko wilgotnej ściereczki, pielęgnować powinno się za pomocą dedykowanych rozwiązań dla drewnianych mebli.
 4. Należy pamiętać, że w pomieszczeniu nie mogą być znaczne skoki temperatur i zmiany wiglotności. Odpowiednie warunki dla produktów SKyWood to 45-60% wilgotności powietrza, temperatura to 19-22 stopni Celsjusza, możliwie stała.
 5. Każdy produkt drewniany z racji swojej naturalnej budowy jest różny, posiada niedoskonałości, nie jest możliwym uzyskania dwóch takich samych mebli.
 6. Długotrwałe i bezpośrednie nasłonecznienie mebla powoduje zmianę koloru drewna - jest to naturalne.
 7. Intensywne zabrudzenia miejscowe można usuwać mokrą ściereczką.
 8. Nie wolno kłaść na mebel gorących/ zimnych naczyń tj. kubków, garnków. Zawsze używaj podkładek. Również do pisania.
 9. Zarysowania blatu można zlikwidować przy pomocy gąbki z papierem ściernym (180+).
 10. Przetarte papierem lub intensywnie czyszczone miejsca należy pokryć olejem.

Konserwacja

 1. Po zakończonym olejowaniu wykorzystane szmatki moczymy w wodzie, wkładamy do torebki foliowej i wyrzucamy.
 2. Co 3 miesiące zalecamy zaolejować nasz mebel, następnie przynajmniej raz w roku powtarzać proces do momentu aż przestanie wsiąkać w drewno. Dla odpowiedniego zaolejowania należy stosować się do wytycznych producenta oleju Remmers. Kierunek olejowania - wzdłuż słoi.